Povezave

Evropsko združenje za urgentno medicino (EuSEM)
Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM)